[ዘረኝነት የሃጥያት ውጤት] የፓርላማው ሰገነት የዝምታ ጉድ | ዘረኝነትን ያስፋፋችው ቤተ ክርስቲያን ናት
[ዘረኝነት የሃጥያት ውጤት] የፓርላማው ሰገነት የዝምታ ጉድ | ዘረኝነትን ያስፋፋችው ቤተ ክርስቲያን ናት