አዲስ አመትን በጥሩ መንፈስ እንቀበለው
Diakal You Tube channel

https://youtu.be/HT2VnmiwgA8